SFS 2008:1390 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1047) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.