SFS 2008:1392 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.