SFS 2008:1395 Förordning om upphävande av kungörelsen (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.