SFS 2008:1396 Förordning om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.