SFS 2008:1398 Förordning om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.