SFS 2008:280 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.