SFS 2008:286 Lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.