SFS 2008:288 Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.