SFS 2008:290 Lag om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.