SFS 2008:296 Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.