SFS 2008:298 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.