SFS 2008:299 Lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.