SFS 2008:381 Lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.