SFS 2008:382 Lag om ändring i passlagen (1978:302)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.