SFS 2008:383 Förordning om ändring i passförordningen (1979:664)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.