SFS 2008:386 Lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.