SFS 2008:396 Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.