SFS 2008:397 Förordning om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.