SFS 2008:681 Förordning om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.