SFS 2008:682 Förordning om ändring i anläggningskungörelsen (1973:1165)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.