SFS 2008:683 Förordning om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.