SFS 2008:684 Förordning om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.