SFS 2008:685 Förordning om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.