SFS 2008:687 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.