SFS 2008:688 Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.