SFS 2008:689 Förordning om ändring i valförordningen (2005:874)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.