SFS 2008:690 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.