SFS 2008:691 Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.