SFS 2008:692 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.