SFS 2008:694 Förordning med instruktion för Lantmäteriet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.