SFS 2008:695 Förordning om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.