SFS 2008:696 Förordning om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.