SFS 2008:698 Förordning om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.