SFS 2008:699 Förordning om ändring i förordningen (1989:809) om riksgränsen mellan Sverige och Norge
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.