SFS 2008:982 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.