SFS 2008:983 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.