SFS 2008:985 Förordning om ändring i förordningen (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.