SFS 2008:986 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1166) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.