SFS 2008:988 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.