SFS 2008:989 Lag om ändring i jordabalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.