SFS 2008:990 Lag om företagshypotek
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.