SFS 2008:991 Lag om ändring i utsökningsbalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.