SFS 2008:992 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.