SFS 2008:994 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.