SFS 2008:995 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.