SFS 2009:1280 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.