SFS 2009:1282 Lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.