SFS 2009:1284 Förordning om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.