SFS 2009:1289 Lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.