SFS 2009:1290 Lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.